تلفن : پیام کوتاه : 30008219
today-weather-icon

نرخ ارز در تاریخ چهارشنبه 6 بهمن 1400 (منبع: وب سایت بانک مرکزی)

نوع ارز نرخ مرجع