تلفن : پیام کوتاه : 30008219

شرکت خدمات مسافرت هوایی و گردشگری منظومه پرواز (سهامی خاص)

تلفن :
041 33377377   دورنگار:  041 33377277   پیام کوتاه:  30008219
ایمیل :
info@etik.ir
آدرس :
تبریز، خیابان شهید بهشتی (منصور سابق)، نرسیده به خیابان دانشسرا، شماره 1
کد پستی
5154713711
شماره ثبت :
  28867  سال تاسیس:  1389